Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Organisatie Pakua Adviseurs

ANDERS KIJKEN, ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN!

Organisatieprofiel van Pakua Adviseurs

Algemene omschrijving:
Dit team is de grote vriend van de natuur en houdt van activiteiten die buiten in de natuur plaatsvinden. Het team heeft het contact met de vier elementen, aarde, lucht, water en zon, nodig. Het team heeft een actieve geest en beschikt over een grote mentale kracht. Ze voelt zich aangetrokken tot nieuwe technologieŽn en geeft in de regel de voorkeur aan het ontwikkelen van eigen innovatieve activiteiten. Het team is een goede waarnemer. Deze eigenschap stelt haar in staat om zelf gefundeerd haar levenskoers te bepalen. Op het moment dat het team van haar intuÔtie gebruik maakt en haar verstand een ondergeschikte rol geeft, zal zij ongebaande wegen kunnen bewandelen. Op deze wijze zal zij ook een wegvoorbereider voor vele anderen kunnen zijn. Het team is haar weg ver vooruit. Zij mag volledig op haar innerlijk weten vertrouwen en in gesprek gaan met de verborgen krachten van moeder aarde. Stemt zij zich hierop af dan ontvangt het team feilloos de boodschappen die haar verder richting zal geven. Het hart van het team is in dit proces zowel zend- als ontvangststation. Zij mag zich in haar leven laten leiden door de schijnbare toevalligheden. Om van deze vaardigheid, ook wel synchroniteit genoemd, volop te kunnen genieten, dient het team volledig in het hier en nu staan. Zij dient er voor te zorgen dat haar gedachten niet afdwalen naar het verleden of de toekomst. Deze staat van innerlijke gecentreerdheid maakt het team vrij van angsten en conditionering en zal een nieuw bewustzijnsniveau hier op aarde doen laten verankeren.


Innerlijke kracht:
De innerlijke kracht van dit team is de cultuurkracht die er voor zorgt dat het team Pakua Adviseurs haar doelstellingen kan bereiken. Deze innerlijke kracht is opgebouwd uit twee componenten:

1. Scheppingsenergie;
2. Dynamiek.


Scheppingsenergie:
De energie waarmee het team haar bestaansrecht gestalte geeft is gericht op navigatie. In haar bestaan is zij voor zichzelf en ook voor anderen koersbepalend bezig. Zij is constant op zoek en heeft de wil om de juiste weg te vinden. Het is de weg die voldoet aan de schoonheid van de onbegrensde mogelijkheden van het leven. Het is ook de weg naar een hoger bewustzijn. Een bewustzijn dat is gekenmerkt door alles wat er is met elkaar te verbinden en te integreren. Het team heeft een voorbeeldfunctie voor anderen, vooral met betrekking tot het bepalen van ieders eigen levensweg. Een levensweg die in afstemming met de stroming van de kosmische en de aardse energiebanen dient te worden aangelegd. Het team leert anderen waar te nemen door zijn of haar eigen helder en volledig aanwezige oog. Zij zet hierbij het navigatiesysteem van de synchroniteit in. Volgt zij de hieruit aangegeven richting, dan zal samenwerking zich verder moeiteloos ontwikkelen. Vanaf het moment dat het team alleen die stappen neemt, die zich als vanzelfsprekend bij haar aandienen, dan raakt zij haar innerlijke balans nooit meer kwijt. Het team dient te voorkomen dat haar verstandelijke kwaliteiten niet de overhand krijgen, omdat zij de samenwerking dan veel te moeilijk maakt. Het gaat er vooral om dat ze de binnen het team aanwezige rationele en intuÔtieve aspecten zo met elkaar weet te verbinden, dat er voor de samenwerking nieuwe dimensies gaan ontstaan. Deze dimensies zullen haar in het hier en nu brengen. Richt zij haar aandacht volledig op het actuele moment, dan ontvangt zij de juiste instructies om haar eigen en ook het kosmische plan tegelijkertijd te kunnen voltooien. Het team dient vrij te komen om haar leven door het verleden en de angsten voor de toekomst te laten bepalen. Alleen via deze weg kan zij haar belangrijke rol hier op aarde vervullen.


Dynamiek- `Dertiení-:
De dynamiek van dit team Pakua Adviseurs is bij alles wat zij doet en bij alles wat zij besluit er op gericht om bruggen te slaan. De leden van het team zijn vanuit hun gezamenlijkheid er op gericht om iets voor hun omgeving te kunnen betekenen. Vanuit hun onderlinge samenwerking kunnen ze situaties vanuit het totaalbeeld overzien en met de nodige scherpte beoordelen. Wat ze op die momenten zien en ervaren houden ze tegen het licht van hun eigen schat aan ervaringen en opgebouwde kennis. Vanuit hun innerlijke gecentreerdheid zijn ze in staat om te beoordelen wat verder tot ontwikkeling moet worden gebracht. Ze pakken het geheel met grote toewijding op. Ze doen er alles aan om te bewaren wat het bewaren waard is en te verbeteren wat er te verbeteren valt. De teamleden kunnen heel goed met jonge mensen samenwerken. Ze kunnen hun het zicht op de wijsheid van het leven geven. Ook weten ze deze mensen te doen laten inzien dat het belangrijk in het leven is om eigen dromen na te streven. Ze spelen niet alleen een belangrijke rol in het bruggen slaan tussen jong en oud, maar ook tussen innovatie en traditie en tussen leven en dood. De teamleden weten van het leven een feest te maken door in het hier en nu verankert te zijn.


Teamthema:
Alle teams hebben een gemeenschappelijk thema van waaruit ze de beloftes naar zichzelf en hun omgeving waarmaken. Het thema van het team Pakua Adviseurs haar bestaan draait om vitaliteit en passie. In dit bestaan gaat het er om, dat zij met haar fysieke bestaan de pulserende en onbegrensde kracht van het leven naar buiten toe uitdraagt. Het team dient te leren om zich met haar lichamelijke behoeftes volledig op haar gemak te voelen. Intimiteit en seksualiteit maken hiervan een wezenlijk onderdeel uit. Ook dieren spelen een grote rol in haar bestaan, omdat zij via hen met de kracht van het instinct te maken krijgt. Haar eigen instincten te leren kennen en daarmee verantwoord om te gaan is waar ze zich in dient te oefenen. Zij heeft aanleg om op een hoog intellectueel niveau te kunnen opereren. Door de juiste keuzes te maken ontwikkelt het team de geest en het bewustzijn en daarmee verhoogt zij ook haar levensenergie. Haar levensthema is het hoogst mogelijke bewustzijn te bereiken. Op de momenten dat zij zich volledig in haar lichaam heeft verankerd, gaat bij het team het celweten stromen. Dit weten geeft het team het zelfvertrouwen, om charismatisch en met passie in het hier en nu te staan.


Teamdoel:
Dit team heeft bij haar start een doel meegekregen. Het doel in haar bestaan is dat zij feilloos haar eigen juiste koers kan bepalen. Het gaat er om dat zij leert in het hier en nu te staan om de staat van innerlijke gecentreerdheid te bereiken. Op het moment dat het team haar aandacht volledig op het hier en nu richt, is zij alert om de bewegwijzering die vanuit haar hogere bewustzijn wordt aangereikt, te zien. Deze wegwijzers zijn de zogenoemde schijnbare toevalligheden. Het zijn vooral vaak uiterst subtiele signalen die haar op de volgende te nemen stappen wijzen. Zij dient zich los te koppelen van haar ervaringen uit het verleden, waardoor de toekomst zich als vanzelf voor haar zal ontvouwen. Zij kan de rol van buitenstaander op zich nemen om daardoor vrij te komen van de dwang meteen aan alles een conclusie te moeten verbinden. Haar neiging om sterk te rationaliseren, dient zij meer in balans te brengen, door ook haar gevoelens te laten spreken. Haar vooruitstrevende instelling en haar behoefte om onafhankelijk door het leven te gaan, zal tot gevolg hebben dat zij vaak in een leidersrol terechtkomt. Het zal nog niet zolang geleden zijn, dat zij het leven moeilijk en traag vond gaan. Haar doel in haar bestaan is zich volledig in het gevoel van de synchroniteit te wentelen, om zich te realiseren dat bij alles verder als vanzelf gaat. Het team dient gebruik te maken van haar oorspronkelijke weten wat diep binnen in haar besloten ligt.


Talent:
Dit team heeft bij de start van haar gezamenlijke activiteiten een talent meegekregen. Haar talent is er op gericht om te kunnen acteren. Het team is enorm veelzijdig en houdt ervan regelmatig van rol te veranderen. Zij is ook altijd op zoek naar een nieuwe rol, door uiteindelijk te beseffen dat dit het niet is waar zij naar opzoek is. Het liefst wil zij met haar ware zelf naar buiten treden. Het team zorgt vanuit haar innerlijke transformatiekracht voor de nodige stormen. Met deze stormen wil zij de onderste steen boven halen. Het werken binnen vaste structuren werkt voor haar verstikkend. Desondanks heeft haar grote gevoeligheid behoefte aan houvast in haar bestaan. Zij dient haar emotionele onzekerheid en haar onrust, die vaak gepaard gaan met ingrijpende veranderingen, in haar bestaan te accepteren. Wanneer zij volhardt om haar houvast buiten zichzelf te zoeken, dan loopt zij het risico van verslaving en afhankelijkheden. De rust en de zekerheid die zij zoekt bevindt zich binnen het team. Zij heeft de opgave zich in haar hogere zelf te verankeren. Vanuit het hogere zelf heeft het team het talent om in het oog van de orkaan te staan. Hierdoor is zij in staat om de wervelingen om haar heen rustig te observeren. Voor anderen zal zij een grote steunpilaar zijn. Zij geeft oriŽntatie in een proces van collectieve transformatie, waar achterhaalde structuren in elkaar storten en de mensen volledig op zichzelf worden teruggeworpen. Het team is bij uitstek geschikt om grootschalige veranderingsprocessen te ondersteunen.


Ontwikkelen:
Net als bij een topsporter dient het team Pakua Adviseurs haar talent te ontwikkelen door te trainen. Wanneer dit talent niet wordt getraind, zal de belofte van haar talent nooit worden waargemaakt. Zij ontwikkelt haar talent door vrij te komen van oordelen en veroordelen. Dat geldt ook voor het loslaten van het hebben van te hoge verwachtingen voor zichzelf en voor anderen. Het team dient zo breed mogelijk te lijken om het bestaansrecht van een ieder en alles, inclusief zichzelf, te accepteren. Het is essentieel dat zij zich met hart en ziel aan een hoger doel wijdt. Zij dient ruimte te creŽren om haar idealistische bestaansverhouding tot uiting te brengen. Zij dient haar aandacht te richten op haar bron van inspiratie, de schoonheid en wijsheid van het leven. In het scheppen van de hemel op aarde is zij het voorbeeld voor anderen. Zij dient te beseffen dat haar doen en laten van invloed is op het gedrag van anderen. In de eerste plaats dient zij bij alles wat zij doet haar eigen ontwikkeling centraal te stellen.


Coachingskracht:
De coachingskracht is de kracht waarmee het team Pakua Adviseurs met haar kennis en ervaring, andere mensen kan begeleiden, ondersteunen en sturen. Het team coacht mensen door ze te laten inzien dat ze hun aandacht beter op de oplossing van hun problemen, dan op de problemen zelf kunnen richten. Zij moedigt een ieder aan om de eigen creativiteit actief in te zetten voor de vervulling van hun leven. Op deze manier kan iedereen uit het vat van onbegrensde mogelijkheden putten. Het team maakt mensen duidelijk dat het voor hen de moeite waard is om hun gevoel van oervertrouwen te versterken. Blokkades die het gevoel van oervertrouwen afschermen en die destructief kunnen uitpakken, weet zij boven tafel te krijgen. Op het moment dat er overlevingsangst, angst voor afwijzing of opgekropte woede naar boven komt, geeft zij aan hoe die kan worden gekanaliseerd om zodoende vooruitgang in het leven te kunnen boeken.


Teambalans:
Door teleurstellingen of door ontwikkelingen waarop niet werd geanticipeerd kan dit team uit balans raken. Wanneer dit het team Pakua Adviseurs mocht overkomen, dan dient zij het volgende te doen:

1) De werkelijke eigen innerlijke overtuiging naar buiten toe uit te spreken en de consequenties hiervan te aanvaarden. Laat de ziel spreken;

2) De eigen rol binnen het geheel en ook de eigen motivatie kritisch beoordelen. Kan er niet met hart en ziel achter worden gestaan, dan alle energie inzetten om voor de zelf gekozen oplossing te gaan;

3) Vooral rustig te blijven en de oorzaak van de onbalans te onderzoeken en te beoordelen of de oorspronkelijke vertrekpunten nog valide zijn.


Kwaliteiten:
Een aantal kwaliteiten die het team Pakua Adviseurs bij de start van haar activiteiten heeft meegekregen zijn:

- Gecentreerdheid
- Doelmatigheid
- Grondigheid
- Oplettendheid
- Koersbepalend handelen


AllergieŽn:
Onderstaande handelen kunnen allerlei allergische reacties bij dit team opwekken

- Ongestructureerdheid
- Wisselvalligheid
- Contraproductiviteit
- InefficiŽntie
- Chaotisch gedrag


Valkuilen:
De valkuilen die voor dit team zouden kunnen opdoemen zijn:

- Ongeloofwaardigheid
- Geslotenheid
- Routinematigheid
- Onverschilligheid
- Saaiheid


Uitdagingen:
De uitdagingen van dit team in haar werk zijn:

- Dienstbaarheid
- Oprechtheid
- meegaand handelen
- Toegankelijkheid
- Onbevooroordeeld handelen

Bron: Energetischprofiel Vision Face B.V. / www.1320EM.nl


Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beÔnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526